Biuletyn Informacji Publicznej

Prezentacja Publiczna założeń projektu „e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów”

15 grudnia 2015 r. w sali kinowej Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

W załączeniu protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „e-muzea –udostępnianie zbiorów muzeów” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” oraz prezentacja PowerPoint towarzysząca publicznej prezentacji założeń projektu „e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów”.

  1. Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów. [pdf]
  2. Prezentacja projektu e-muzea. [pdf]

Informacje

Ostatnia edycja: Administrator NMM, 21-05-2021 02:25
Wytwarzający / Odpowiadający: Admin NMM
Czas wytworzenia: 20-05-2021 15:40
Udostępniający: Radosław Paternoga
Czas udostępnienia: 14-01-2016 10:32