Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi BIP

Na witrynie BIP, po lewej stronie, znajduje się menu tematyczne. Po prawej stronie wyświetlana jest treść wiadomości. Menu zawiera tytuły głównych działów tematycznych (np. „Muzeum”) oraz nazwy pozycji, które wchodzą w ich skład (np. „Statut”). Wybór jednej z pozycji następuje poprzez kliknięcie jej nazwy oraz – w niektórych przypadkach – poprzez wybór aktywnego tytułu wiadomości umieszczonej z prawej części biuletynu pod nazwą działu tematycznego. W przypadku działu „Zamówienia publiczne” należy wybrać jedną z dwóch opcji: „Postępowania w toku” bądź „Postępowania zakończone” (wyświetlone po prawej stronie, po tytułem działu). Treści należące do tego działu umieszczone są głównie w załącznikach. W górnej części znajdują się odnośniki do strony Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, pozycji związanych z redagowaniem Biuletynu: „Redakcja” i „Rejestr zmian” oraz strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. Dostęp do treści Biuletynu także jest możliwy za pomocą wyszukiwarki, której okno umieszczone jest z prawej strony u góry.

Informacje

Ostatnia edycja: Administrator NMM, 21-05-2021 02:04
Wytwarzający / Odpowiadający:
Czas wytworzenia:
Udostępniający: Radosław Paternoga
Czas udostępnienia: 26-09-2017 14:13