Biuletyn Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy związane z działalnością Muzeum można zgłaszać:

  • pisemnie na adres:

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk

  • faxem: 58 301 84 53
  • e-mailem: sekretariat@nmm.pl
  • osobiście – poprzez sekretariat, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, pok. 235

Pytania dotyczące konkretnych zagadnień można kierować także bezpośrednio do pracowników poszczególnych działów.

Pisma wpływające do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym (spisie spraw) i po dekretowaniu przez Dyrektora lub jego zastępcę, załatwiane są przez poszczególne komórki organizacyjne Muzeum.

Dyrekcja i pracownicy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Poza tymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta na terenie Muzeum i jego oddziałów znajdują się jedynie pracownicy pełniący dyżur.

Informacje

Ostatnia edycja: Administrator NMM, 21-05-2021 01:53
Wytwarzający / Odpowiadający:
Czas wytworzenia:
Udostępniający: Radosław Paternoga
Czas udostępnienia: