Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach pomiędzy wyrażoną w złotych równowartością 30000 Euro a kwotą określoną w przepisach wydanych na podstawie atr. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Zamówienia publiczne na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach pomiędzy wyrażoną w złotych równowartością 30000 Euro a kwotą określoną w przepisach wydanych na podstawie atr. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Informacje

Ostatnia edycja: Administrator NMM, 21-05-2021 02:14
Wytwarzający / Odpowiadający: Admin NMM
Czas wytworzenia: 20-05-2021 15:40
Udostępniający: Radosław Paternoga
Czas udostępnienia: 05-05-2014 11:09