Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup i dostawa obrazu pt. „Morze, przed 1905”, autorstwa Władysława Ślewińskego

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

1) Nazwa i adres zamawiającego: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk

2) Tryb udzielenia zamówienia: zwolnienie ze stosowania szczególnego trybu postępowania na podstawie art.11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

3) Nazwę postępowania: Zakup i dostawa obrazu pt. „Morze, przed 1905”, autorstwa Władysława Ślewińskego

4) Określenie przedmiotu zamówienia:
– Zakup i dostawa obrazu pt. „Morze, przed 1905”, autorstwa Władysława Ślewińskego,
– olej/płótno, 61 x 50 cm,
– sygnowany p.d.: 'WSlewinski’,
– na dolnej belce krosien malarskich notatka sporządzona przez monografistkę artysty, Władysławę Jaworską: 'Skalisty brzeg oceanu w Bretanii’

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy: Desa Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacje

Ostatnia edycja: Dominik Boratyński, 05-04-2023 13:05
Wytwarzający / Odpowiadający: Dominik Boratyński
Czas wytworzenia: 05-04-2023 13:00
Udostępniający: Dominik Boratyński
Czas udostępnienia: 05-04-2023 13:05