Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jest państwową instytucją kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiada osobowość prawną i jest wpisane w rejestrze instytucji kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 14/92 oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem PRM/57/99.

Zostało powołane z dniem 1 października 1960 roku mocą uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 27 września 1960 roku jako Muzeum Morskie – oddział Muzeum Pomorskiego (dziś Muzeum Narodowe w Gdańsku).

Status samodzielniej placówki nazwanej Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało 1 stycznia 1962 roku uchwałą Nr 3/II/62 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 stycznia 1962 roku.

Zarządzeniem Nr 91 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 września 1972 roku nastąpiła zmiana nazwy na Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.

19 grudnia 1975 roku decyzją Nr 123/75 Wojewody Gdańskiego nastąpiło przekazanie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Ministrowi Kultury i Sztuki.

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2013 roku Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało obecnie obowiązującą nazwę – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy w dziedzinie muzealnictwa morskiego poprzez ukazywanie działalności społeczeństw na morzach i oceanach oraz wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji morskich Polski, polskiej techniki morskiej, a także krzewienie wartości artystycznych i estetycznych oraz ochrona kulturowego dziedzictwa morskiego.

Informacje

Ostatnia edycja: Radosław Paternoga, 26-10-2021 10:09
Wytwarzający / Odpowiadający: Radosław Paternoga
Czas wytworzenia: 26-10-2021 10:09
Udostępniający: Radosław Paternoga
Czas udostępnienia: 26-10-2021 10:09